Ön yarpaq
Həyatı
Kitablar
Haqqında yazılanlar
Əsərləri
Şəkillər
Videolar
Arxiv
Qonaq dəftəri 
Əlaqə
   
   
KİTABLAR

Əli Kərim: Seçilmiş əsərlər

Əli Kərim: Nəsr əsərləri

İki sevgi. Bakı: Azərnəşr, 1960, 60 səh.
Həmişə səfərdə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 63 səh.
Qızıl qanad. Bakı: Azərnəşr, 1965, 132 səh.
Qaytar ana borcunu. Bakı: Gənclik, 1970, 223 səh.
Uşaqlar və ulduzlar. Bakı: Gənclik, 1971, 71 səh.
Səfərdən sonra. Bakı: Azərnəşr, 1972, 192 səh.
Tənbəl ayı balası. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1973, 15 səh.
Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). I cild. Bakı: Azərnəşr, 1974, 407 səh.
Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). II cild. Bakı: Azərnəşr, 1975, 185 səh.
Pillələr (roman). Bakı: Gənclik, 1978, 160 səh.
Qız və kəpənək. Bakı: Gənclik, 1979, 56 səh.
Qayıt. Bakı: Yazıçı, 1983, 288 səh.
Pillələr (roman). Bakı: Yazıçı, 1987, 262 səh.
Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). I cild. Bakı: Azərnəşr, 1991, 272 səh.
Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). II cild. Bakı: Azərnəşr, 1991, 251 səh.
Mavi nəğmənin sahilində. Bakı: Yazıçı, 1991, 197 səh.
Seçilmiş əsərləri. Bakı, Lider, 2004
Qaytar ana borcunu. Təbriz, Əxtər, 2008
Seçilmiş əsərləri. (I cild). Bakı, Şərq və Qərb, 2013
Seçilmiş əsərləri. (II cild). Bakı, Şərq və Qərb, 2014
“Nə xoşbəxt imişəm bir zaman, Allah!”. Bakı, Bakı Kitab Klubu, 2015

 
© Copyright 2013 Eli-Kerim.net